danh sách chuyên mục
ComponentArt TreeView :: Demo version.

Please reload the page to continue with your evaluation.

You can purchase the full version here.
Tư vấn pháp luật
xử lý vi phạm và đăng kí lao động
TIẾP NHẬN
Công ty nơi tôi đang làm đã thành lập tháng 07/2011 cho đến nay vẫn chưa có người đi đăng kí số lao động trên phòng lao động, do kế toán khó tuyển và tuyển vào được một hay hai tháng lại nghỉ, giám đốc cũng không hiểu rõ về đăng kí lao động. Bây giờ tôi muốn đăng kí lao động cho cty thi phai làm những thủ tuc như thế nào? và cty tôi có bị xử lí i phạm hành chính không? và bị xử lí theo tiêu chí nào?
PHÚC ĐÁP
Đề nghị Doamh nghiệp đến Phòng Lao động Thương binh xã hội Quận Bình Tân (nếu Văn phòng công ty có trụ sở tại Quận) địa chỉ: 512 Kinh Dương Vương, Phường An Lạc, Quận Bình Tân; điện thoại: 38750341 để được hướng dẫn
 Gửi email   In thông tin
Câu hỏi cùng chuyên mục
Đòi quyền lợi BHXH (20-07-2012) (570 lượt đọc)
NẾU KHONG THANH LAP CONG DOAN CO SO,LAM CÁCH NÀO DE DANG KY THOA UOC LAO DONG,VA DANG KI BAO HIEM XA HOI (15-12-2011) (1134 lượt đọc)
phep nam (30-11-2011) (429 lượt đọc)
ve viec dang ky thanh bang luong (22-11-2011) (1189 lượt đọc)
THANH LAP CONG DOAN HAY KHONG? (17-10-2011) (1017 lượt đọc)
công ty điều chỉnh mức lương tối thiểu (27-08-2011) (448 lượt đọc)
về mức lương tối thiểu (26-08-2011) (413 lượt đọc)
Tôi có thể khiếu nại được không? (20-08-2011) (473 lượt đọc)
Xin ý kiến của Công Đoàn để đăng ký hệ thống thang bảng lương (16-07-2011) (1507 lượt đọc)
van de tien luong (28-06-2011) (490 lượt đọc)
LDLD Quận Bình Tân - Tp. Hồ Chí Minh Thiết kế website:  T&H Co., Ltd