Trang chủ
Giới thiệu
Giới thiệu về Liên đoàn Lao động Quận
Vị trí địa lý, bản đồ quận Bình Tân
Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Quận
Ban chấp hành LĐLĐ Quận khóa III
Quy chế hoạt động Ban chấp hành Công đoàn Quận nhiệm kỳ 2008-2013
Đại hội Công đoàn Quận lần III, nhiệm kỳ (2012-2017)
Thông tin Công đoàn
Thông tin hoạt động Công đoàn
Thông tin khiếu nại, tố cáo
Thông tin việc làm, tuyển dụng
Thông tin khác
Thông báo
Các đơn vị trực thuộc Liên đoàn Lao động Quận
Nhà Văn hóa Lao động quận Bình Tân
Quỹ trợ vốn cho người Lao động nghèo tự tạo việc làm (CEP) Bình Tân
Công đoàn cơ sở trực thuộc
Hướng dẫn nghiệp vụ hoạt động Công đoàn
Hướng dẫn hồ sơ thành lập Công đoàn cơ sở
Hướng dẫn xác nhận chưa đủ điều kiện thành lập CĐCS
Hướng dẫn hồ sơ củng cố Ban chấp hành Công đoàn cơ sở
Hướng dẫn xây dựng Thỏa ước lao động tập thể
Hướng dẫn thành lập hội đồng Bảo hộ Lao động cơ sở
Hướng dẫn xử lý kỷ luật lao động
Hướng dẫn thành lập hội đồng Hòa giải Lao động cơ sở
Hướng dẫn nội dung thu chi ngân sách Công đoàn cơ sở
Hướng dẫn đăng ký phong trào thi đua Phụ nữ hai giỏi
Nhà Văn hóa Lao động Quận
Giới thiệu về Nhà Văn hóa Lao động Quận
Sơ đồ tổ chức Nhà Văn hóa Lao động Quận
Quy chế hoạt động Nhà Văn hóa Lao động Quận
Thông tin hoạt động Nhà Văn hóa Lao động Quận
Các câu lạc bộ Nhà Văn hóa Lao động Quận
Quỹ trợ vốn cho người nghèo tự tạo việc làm (CEP) Bình Tân
Giới thiệu về CEP Bình Tân
Thông tin hoạt động CEP Bình Tân
các văn bản pháp luật
Luật Lao động
Luật Công đoàn
Luật Doanh nghiệp
Luật Bảo hiểm xã hội
Luật Dạy nghề
Luật Bảo hiểm y tế
Điều lệ Công đoàn Việt Nam khoá X
Pháp lệnh tố tụng lao động
Luật Giao thông đường bộ
Tra cứu văn bản
Chia sẽ kinh nghiệm hoạt động Công đoàn
Bài viết của đoàn viên
Gửi bài viết
Tiếp nhận - Xử lý hồ sơ
Tiếp nhận hồ sơ thành lập, củng cố Ban chấp hành Công đoàn cơ sở
Phúc đáp hồ sơ thành lập, củng cố Ban chấp hành Công đoàn cơ sở
Tiếp nhận báo cáo của Công đoàn cơ sở
Tư vấn Pháp Luật
Tiếp nhận
Phúc đáp
Ý kiến của Công đoàn cơ sở
Tiếp nhận ý kiến
Trả lời ý kiến
Các biểu mẫu
Các Quyết định Thành lâp và chuẩn y BCH CĐCS đã ký
Quyết định thành lập CĐCS
Quyết định Bổ sung, Củng cố BCH CĐCS
Quyết định Cấp dấu CĐCS
Quyết định chuẩn y BCH CĐCS
Quyết định chuyển giao, giải thể CĐCS
Tư liệu
Các bài hát
Công đoàn Việt Nam và các tư liệu khác
Tư liệu hình ảnh
Sơ đồ site
Video clips
Góc thư giãn
Truyện cười
Sức khỏe, dinh dưỡng, chăm sóc sắc đep
Mẹo vặt
Số lượt truy cập 692668
Liên Đoàn Lao động TP

 Liên Đoàn Lao động TP.Hồ Chí Minh                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Liên Đoàn Lao động Quận Bình Tân                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

       _____________                                                                     ____________________

           

       Số:   11/TM- LĐLĐ                                                         Bình Tân, ngày  9  tháng  03  năm 2011

 

THƯ MỜI

***

 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố, Ban Thường vụ Quận uỷ về việc đẩy mạnh công tác thông tin thời sự và tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu tòan quốc lần thứ XI của Đảng cho CNVC-LĐ trên địa bàn.

Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Quận Bình Tân trân trọng kính mời:

- Đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch, Uỷ viên Ban chấp hành, UBKT, Ban nữ công và lực lượng tuyên truyền viên, thành viên Tổ Dư luận xã hội cơ sở và 100 cán bộ Công đoàn công ty TNHH PouYuen Việt Nam.

        Thời gian: Vào lúc 8 giờ 00 phút ngày 17 tháng 03 năm 2011 (Thứ năm )

        Địa điểm:   Hội trường Nhà Văn hóa Lao động Quận Bình Tân

( 168 Trần Thanh Mại, khu phố 2, phường Tân Tạo A- Quận Bình Tân)

Nội dung

- Dự nghe tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và thông tin một số vấn đề thời sự  trong nước, quốc tế.

- Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận triển khai một số công tác trọng tâm hoạt động Công đoàn, các giải pháp hỗ trợ, ổn định  đời sống công nhân lao động, hạn chế ngừng việc tập thể xảy ra.

            Vì tính chất rất quan trọng của cuộc họp, đề nghị các đồng chí sắp xếp thời gian đến dự đông đủ và chuẩn bị ý kiến phát biểu báo cáo Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận về tình hình hoạt động Công đoàn cơ sở và tình hình tư tưởng, tâm trạng, những kiến nghị (nếu có) của công nhân lao động tại đơn vị.

            Trân trọng!

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ

      PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu (VP).                                                                                                 (Đã ký)

 

    Trần Thị Thiếu Liên

  Gửi email In thông tin
Lịch tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn 2015
Thông báo Lịch tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2014
Thông báo Lịch tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2013
Thư mời: buổi họp mặt kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2012)
thông báo khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2012
Thư mời: hội nghị tổng kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn Quận Bình Tân năm 2011
Thư mời: Giao ban Công đoàn cơ sở quí III năm 2011
Thư mời: hội nghị toạ đàm chủ đề “tình hình ngừng việc tập thể của công nhân lao động, thực trạng và giải pháp”
Thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2011
Thư mời dự lễ phát động “Tháng công nhân” lần III - tháng 5 năm 2011 và khai mạc Hội thao CNVC-LĐ năm 2011.
Lịch tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn 2015
Thông báo Lịch tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2014
Thông báo Lịch tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2013
Thư mời: buổi họp mặt kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2012)
thông báo khai giảng lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2012
Thông báo Chiêu sinh các lớp năng khiếu năm 2012
Thư mời: hội nghị tổng kết phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn Quận Bình Tân năm 2011
Thư mời: Giao ban Công đoàn cơ sở quí III năm 2011
Thư mời: hội nghị toạ đàm chủ đề “tình hình ngừng việc tập thể của công nhân lao động, thực trạng và giải pháp”
Thông báo về việc tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2011